Categorie: Geen categorie

Verklaring van het woord Hierarchie

Van boven naar beneden. Zo werken we in bijna elk leefomgeving. Van school tot een multinational. De leidinggevende en de mensen die de taken uitvoeren. Is dit hoe de mens het best opereert? Altijd zo geweest De oeroude vergelijking van

De 5 Gouden tips voor de OR en nieuwe wetgeving

De WOR is sinds de jaren zeventig niet overdreven veel veranderd. Toch zijn er in de afgelopen jaren wel degelijk wat dingen gewijzigd in de wetgeving waar de ondernemingsraad iets mee kan of mee moet. Hier onze tips voor het

Personeelsontwikkeling

Personeel en haar ontwikkeling Personeel moet zich blijven ontwikkelen om zo inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt en de werkgever heeft hier natuurlijk ook baat bij. Toch is er geen toename in het aantal werkenden dat daadwerkelijk een opleiding volgt.

Top