De 5 Gouden tips voor de OR en nieuwe wetgeving

De WOR is sinds de jaren zeventig niet overdreven veel veranderd. Toch zijn er in de afgelopen jaren wel degelijk wat dingen gewijzigd in de wetgeving waar de ondernemingsraad iets mee kan of mee moet. Hier onze tips voor het benutten van de nieuwe wetgeving (actualiteiten) in de praktijk.

1. Gebruikchecklist bij kiezen van preventiemedewerker

De preventiemedewerker is een werknemer die de werkgever ondersteunt bij het zorgen voor veilige en gezonde werkomstandigheden. Sinds 1 juli 2017 heeft de OR instemmingsrecht bij de keuze van een preventiemedewerker. De OR mag er zelf ook een voorstellen. Hoe kies je een geschikte preventiemedewerker? Daarbij moet je denken aan competenties, kennis, positie in de organisatie, etc. Daar zijn handige tools met checklists voor.

2. Maak actief gebruik van je nieuwe arbo-rechten

De ondernemingsraad heeft met de nieuwe arbo-wetgeving een duidelijkere rol gekregen in het bevorderen dat de voorschriften voor de arbeidsomstandigheden goed worden nageleefd. Dat betekent dat de OR actief gebruik moet maken van zijn rechten zoals het overleg met de Arboarts en de preventiemedewerker, eventueel SZW-arbeidsinspectie en keuze van de Arbodienst.

3. Let op wijzigingen bij pensioenen

Deze wijziging dateert al 1 oktober 2016 maar kan opeens actueel worden als de werkgever besluit om de pensioenen bij een andere pensioenuitvoerder onder te brengen. Verder heeft de ondernemingsraad ook instemmingsrecht bij wijziging van de pensioenregeling.

4. Zorg dat de Klokkenluidersregeling wordt ingevoerd

Niet alle ondernemers denken eraan om de Klokkenluidersregeling in te voeren. Voor veel organisaties is dit onderwerp wel belangrijk maar nooit urgent. Zorg dat de werkgever deze regeling laat opstellen en invoert. Het hoeft met een format helemaal niet zo ingewikkeld te zijn.

5. Zet de beloningsverhoudingen op de agenda

Onevenredige beloningsverschillen kunnen de arbeidsverhoudingen binnen de onderneming schaden. Het gesprek tussen OR en bestuurder kan bijdragen aan het voorkomen hiervan. Daarom is voorgesteld dit gesprek jaarlijks verplicht te stellen. Op grond van artikel 31 WOR was dit al wel mogelijk maar deze WOR-wijziging moedigt aan om het onderwerp actief op de agenda te zetten.